JAK ODPOWIEDNIO ORGANIZOWAĆ PRACĘ DZIECKA W DOMU

JAK ODPOWIEDNIO ORGANIZOWAĆ PRACĘ DZIECKA W DOMU

Systematyczna praca w szkole i w domu to podstawowy warunek skutecznego oddziaływania na dziecko. Aby przyniosło ono pożądany efekt warto zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z dzieckiem.

ZASADY PRACY Z DZIECKIEM W DOMU:

 Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu (najlepiej przy własnym biurku) i najlepiej o tym samym czasie, bo to wspomaga gotowość dziecka do uczenia się.
 Pamięć pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny jest odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 Miejsce pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę.
 Po jednej stronie biurka zaleca się ustawić zieloną roślinę, na którą dziecko będzie mogło skierować zmęczony czytaniem wzrok.
 Trzeba zadbać o ciszę – wyłączyć telewizor, sprzęt grający, a nawet telefon.
 Mózg wymaga „rozgrzewki”, czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są ćwiczenia, które mają formę zabawy.
 W pracy warto wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się zapamiętuje.
 Podczas ćwiczeń czytania nie powinno się przybierać zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywności umysłowej.
 Należy wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń.
 Zalecana formą wspierającą pracę i relaks dziecka są zajęcia ruchowe, w tym ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, która:
• rozwija koncentrację uwagi i pamięć,
• uczy kontrolować ruchy i emocje,
• pobudza i usprawnia pracę obu półkul mózgowych, odpowiedzialnych za koordynację funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.