ZASADY PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ KILKA WSKAZÓWEK DLA RODZICÓW

ZASADY PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ  KILKA WSKAZÓWEK DLA RODZICÓW

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania. Równie ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli o jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad. Rodzic podejmujący się kierowania pracą dziecka powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych. Dlatego Rodzicu, jeśli nie wiesz jak pracować ze swoim dzieckiem skorzystaj z poniższych porad.

ĆWICZENIA W CZYTANIU:

 • wybierz interesujący tekst,
 • pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje,
 • wiedz, że Twój dobry humor i dziecka przyspieszy postępy w czytaniu,
 • sam zacznij czytać dziecku,
 • niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos,
 • czytając dziecku, podkreślaj tonem znaczenie słów,
 • dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko,
 • nie ponaglaj dziecka podczas czytania,
 • czytaj z dzieckiem na zmianę, długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna stopniowo rosnąć,
 • korzystaj z pomocy technicznych, dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie,
 • sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst, jeśli nie, zawsze możecie wrócić do danego fragmentu,
 • sięgnij do książek „mówionych”, podczas słuchania dziecko powinno równocześnie wzrokiem śledzić tekst ksiązki.

ĆWICZENIA W PISANIU:

 • zezwalaj na pisanie ołówkiem, ułatwi to poprawianie błędów,
 • unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów, zaznaczaj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły,
 • poleć dziecku, aby samo znalazło błędy, korzystając ze słownika ortograficznego,
 • odszukane błędnie zapisane wyrazy dziecko powinno napisać poprawnie 5-6 razy i użyć je w zdaniach,