WYPEŁNIJ ANKIETĘ

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Na stronie LOW NFZ została zamieszczona anonimowa ankieta kierowana do mieszkańców województwa lubuskiego. Pytania dotyczą opieki zdrowotnej (jakości, dostępności). Chcemy dotrzeć do szerokiej grupy mieszkańców województwa lubuskiego.

Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu.Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety !

LINK DO ANKIETY