DLA RODZICÓW

RODZICPogadanki i prelekcje o tematyce:
* Gotowość szkolna dziecka
* Profilaktyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka
* Współpracuję z wychowawcą mojego dziecka
*Komunikacja z dzieckiem
* Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować
* Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce
* Wady wymowy można usunąć
* Rozwój mowy dziecka
* Dziecko w cyberprzestrzeni
* Profilaktyka uzależnień


Zajęcia warsztatowe: 
* Warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 
* Wykorzystanie w pracy z dzieckiem elementów Kinezjologii Edukacyjnej, 
* Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne