OFERTA

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Czas pracy Poradni: Poniedziałek – Czwartek w godzinach 7³º - 15³º Piątek w godzinach 7ºº-15ºº Rejestracja – telefonicznie pod numerem 68 356 60 63, bądź osobiście

DLA UCZNIÓW

Sposoby skutecznego uczenia Kreatywne myślenie Zagrożenia w sieci

WIĘCEJ

DLA NAUCZYCIELI

Grupy wsparcia Organizacje kształcenia Opinie i orzeczenia

WIĘCEJ

DLA RODZICÓW

Pogadanki i prelekcje Zajęcia warsztatowe Inne

WIĘCEJ

BEZPŁATNA

USŁUGA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ JEST BEZPŁATNA I DOBROWOLNA

ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

ADRES

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1 Tel.:  68 356 60 63, e-mail:  ppp.slawa@vp.pl