PRACOWNICY

mgr KATARZYNA ŁUCZAK

Pedagog
Opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, diagnoza, terapia, poradnictwo, warsztaty edukacyjne

mgr MONIKA SZUDRA

Pedagog
Opieka nad dzieckiem do 6 roku życia oraz klas III szkoły podstawowej, diagnoza, terapia, poradnictwo, warsztaty edukacyjne

mgr BEATA KAMIŃSKA

Psycholog
Diagnoza i terapia psychologiczna, warsztaty psychoedukacyjne, poradnictwo

mgr ALICJA RUSOWICZ

Logopeda
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy

URSZULA RĘKOŚ

Administrator
Obsługa administracyjna, informacja